Zásady ochrany osobných údajov 

Ochrana údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V týchto informáciách o ochrane údajov vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov na našej webovej stránke.


Kontaktujte nás

Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom, údaje, ktoré nám poskytnete, uchováme šesť mesiacov na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposkytneme ďalej.


Cookies

Naša webová stránka používa takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú do vášho koncového zariadenia. Nespôsobujú žiadnu škodu.

Súbory cookie používame na to, aby sme našu webovú lokalitu urobili užívateľsky prívetivejšou. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Ak si to neželáte, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavovaní súborov cookie a povoliť ho len v jednotlivých prípadoch.

Ak sú súbory cookie deaktivované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.


Mapy Google

Používame mapy služby "Google Maps" poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Fonty Google

Používame písma ("Google Fonts") od poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Google ReCaptcha

Funkciu "ReCaptcha" používame napríklad na zabránenie vstupu botov do online formulárov. Ponúka ju spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Webová analýza

Naša webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc. so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Súbory cookie sa používajú na analýzu používania webovej stránky jej používateľmi. Takto získané informácie sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Tomu môžete zabrániť nastavením prehliadača tak, aby sa súbory cookie neukladali.

S poskytovateľom sme uzavreli príslušnú zmluvu o poverení spracovaním údajov.

Naším záujmom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky. Keďže je pre nás súkromie našich používateľov dôležité, údaje používateľov sú pseudonymizované.

Vaša IP adresa sa zaznamená, ale okamžite sa pseudonymizuje (napr. odstránením posledných 8 bitov). To znamená, že je možná len približná lokalizácia.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe zákonných ustanovení § 96 ods. 3 TKG a článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlas) a/alebo f) (oprávnený záujem) GDPR.

Okrem toho je spoločnosť Google certifikovaná v rámci dohody o štíte na ochranu súkromia, a tým ponúka záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Údaje používateľa sa uchovávajú 14 mesiacov.

Podrobné informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, možnostiach nastavení a námietkach nájdete na týchto webových stránkach spoločnosti Google: https: //www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Používanie údajov spoločnosťou Google pri používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Používanie údajov na reklamné účely"), http://www.google.de/settings/ads "Správa informácií, ktoré spoločnosť Google používa na zobrazovanie reklamy").


Sledovanie myši

Naším záujmom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky. Preto používame službu Hotjar, aby sme lepšie pochopili potreby našich používateľov a optimalizovali ponuku na tejto webovej lokalite. Pomocou technológie Hotjar lepšie chápeme skúsenosti našich používateľov (napr. koľko času používatelia strávia na jednotlivých stránkach, na ktoré odkazy klikajú, čo sa im páči a čo nie, atď.), čo nám pomáha prispôsobiť našu ponuku spätnej väzbe našich používateľov. Hotjar pracuje so súbormi cookie (pozri vyššie) a ďalšími technológiami na zhromažďovanie informácií o správaní našich používateľov a ich koncových zariadení (najmä IP adresa zariadenia (zaznamenáva sa a ukladá len v anonymizovanej podobe), veľkosť obrazovky, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia), informácie o používanom prehliadači, lokalita (len krajina), preferovaný jazyk zobrazenia našej webovej stránky). Hotjar tieto informácie ukladá do pseudonymizovaného profilu používateľa. Spoločnosť Hotjar ani my tieto informácie nepoužívame na identifikáciu jednotlivých používateľov ani ich nespájame s inými údajmi o jednotlivých používateľoch. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Hotjar: https: //www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Proti ukladaniu profilu používateľa a informácií o vašej návšteve našej webovej lokality spoločnosťou Hotjar a proti nastaveniu sledovacích súborov cookie spoločnosti Hotjar na iných webových lokalitách môžete namietať kliknutím na tento odkaz na odhlásenie.


Ukladanie údajov prostredníctvom nášho webového obchodu

Na účely spracovania zmluvy ukladáme tieto údaje: Názov, meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa a voliteľne zadané údaje používateľa (názov spoločnosti, údaje o adrese, telefónne číslo). Vami poskytnuté údaje sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy. Bez týchto údajov s vami nemôžeme uzavrieť zmluvu. Údaje sa neprenášajú tretím stranám, s výnimkou prenosu údajov o kreditnej karte spracovateľskej banke/poskytovateľovi platobných služieb na účely odpísania kúpnej ceny, prepravnej spoločnosti/spedičnej spoločnosti, ktorú sme poverili dodaním tovaru, a nášmu daňovému poradcovi na splnenie našich daňových povinností.

Po zrušení procesu nákupu budú nami uložené údaje vymazané. Ak dôjde k uzavretiu zmluvy, všetky údaje zo zmluvného vzťahu sa budú uchovávať až do uplynutia lehoty na uchovávanie daňových údajov (7 rokov).

Údaje o mene, adrese, zakúpenom tovare a dátume nákupu sa uchovávajú až do uplynutia záruky za výrobok (10 rokov). Spracovanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 TKG a čl. 6 ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo písm. b (nevyhnutné na plnenie zmluvy) GDPR.


Registrácia a používateľské konto

Používatelia nášho internetového obchodu si môžu voliteľne vytvoriť používateľské konto. V rámci registračného procesu používateľom poskytneme požadované informácie (povinné polia a nepovinné informácie). Údaje zadané počas registrácie používame na účely používania našej webovej stránky. Používatelia môžu byť e-mailom informovaní o informáciách týkajúcich sa ponuky alebo registrácie, ako sú napríklad zmeny rozsahu ponuky alebo technické aktualizácie.

V prípade, že používatelia zrušia svoj používateľský účet, ich údaje budú z tohto účtu vymazané, s výnimkou údajov, ktorých uchovávanie je nevyhnutné z obchodných alebo daňových dôvodov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Používatelia sú zodpovední za zálohovanie všetkých údajov v prípade zrušenia pred ukončením zmluvy. Sme oprávnení nenávratne vymazať všetky údaje používateľov uložené počas trvania zmluvy.

Na základe našich oprávnených záujmov, ako aj na základe záujmov používateľa v oblasti ochrany pred zneužitím a iným neoprávneným používaním ukladáme IP adresu a čas príslušného úkonu používateľa, ak používateľ použije našu funkciu registrácie a prihlásenia v súvislosti so svojím používateľským účtom. IP adresy sa anonymizujú alebo vymažú najneskôr po 7 dňoch.

Údaje v zásade neposkytujeme tretím stranám; výnimkou sú situácie, keď musíme uplatniť naše nároky alebo keď musíme splniť zákonnú povinnosť podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.


Newsletter

Máte možnosť prihlásiť sa k odberu našich noviniek prostredníctvom našej webovej stránky. Aby sme vám mohli poskytovať cielené informácie, môžeme zhromažďovať a spracovávať aj ďalšie informácie, ktoré používatelia poskytnú dobrovoľne.

Aby sme vám mohli zasielať náš newsletter, potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte so zasielaním newslettera. Hneď ako sa zaregistrujete na odber noviniek, pošleme vám potvrdzujúci e-mail s odkazom na potvrdenie registrácie.

Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť. Zrušenie pošlite na túto e-mailovú adresu: info@podersdorfamsee.at.

Vaše údaje v súvislosti so zasielaním bulletinu potom okamžite vymažeme.


Služby Google Re/Marketing

Naším záujmom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky. Preto využívame marketingové a remarketingové služby (skrátene "marketingové služby Google") spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield, a tak ponúka záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Pomocou marketingových služieb spoločnosti Google môžeme cielene zobrazovať reklamy na našich webových stránkach a na našich webových stránkach, aby sme používateľom zobrazovali iba reklamy, ktoré potenciálne odrážajú ich záujmy. Na tento účel spoločnosť Google vykonáva kód a používa takzvané (re)marketingové značky, pomocou ktorých sa do prehliadača používateľa ukladá individuálny súbor cookie. Informácie o používaní súborov cookie nájdete vyššie.

Zhromaždené informácie môže spoločnosť Google kombinovať aj s informáciami z iných zdrojov. Ak používateľ následne navštívi iné webové stránky, môžu sa mu zobrazovať reklamy prispôsobené jeho záujmom.

Okrem toho sa prostredníctvom služby Google Analytics zaznamenáva IP adresa používateľa, ale okamžite sa pseudonymizuje (napr. vymazaním posledných 8 bitov). To znamená, že je možná len hrubá lokalizácia, reklamy sa nespravujú a nezobrazujú pre konkrétnu osobu, ale pre vlastníka súboru cookie, bez ohľadu na to, kto je týmto vlastníkom súboru cookie. Samozrejme, toto neplatí, ak používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracúvať údaje bez tejto pseudonymizácie. Informácie, ktoré marketingové služby spoločnosti Google zhromažďujú o používateľoch, sa prenášajú spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google v USA. IP adresa používateľa sa v rámci iných služieb Google nespája s údajmi používateľa.

Okrem iného používame súbory cookie marketingovej služby Google AdWords; môžeme zobrazovať reklamy tretích strán na základe marketingovej služby Google AdSense a jej súborov cookie. Ďalšie informácie o používaní údajov na marketingové účely spoločnosťou Google nájdete na adrese https://policies.google.com/technologies/ads, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese https://www.google.com/policies/privacy.

Na integráciu analytických a marketingových služieb ponúkaných spoločnosťou Google do našich webových stránok a ich centrálnu správu používame aj nástroj "Google Tag Manager".


Online prítomnosť v sociálnych médiách

Prevádzkujeme online prezentácie v rámci sociálnych sietí a platforiem, aby sme mohli komunikovať s používateľmi, záujemcami a zákazníkmi, ktorí sú tam aktívni. Pri prístupe k týmto sieťam a platformám platia podmienky a usmernenia príslušných prevádzkovateľov týkajúce sa spracovania údajov.

Ak nie je v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, spracúvame údaje používateľov, keď s nami komunikujú na sociálnych sieťach a platformách.


Používanie sociálnych pluginov Facebooku

Naším záujmom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky, ako aj analýza, optimalizácia a hospodárna prevádzka našej webovej stránky. Preto používame sociálne pluginy (ďalej len "pluginy") zo sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len "Facebook"). Zásuvné moduly môžu na webovej lokalite zobrazovať obsah, ako je grafika, textové príspevky alebo videá či prvky na interakciu. Spoznáte ich podľa jedného z log Facebooku ("f" na príslušnom pozadí, znaku "palec hore" alebo výrazov "Like" alebo "Gefällt mir") alebo podľa označenia s dodatkom "Facebook Social Plugin". Zoznam a vzhľad sociálnych pluginov Facebooku si môžete pozrieť tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Spoločnosť Facebook je certifikovaná v rámci dohody o štíte na ochranu súkromia, a tak ponúka záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Ďalšie informácie týkajúce sa zhromažďovania údajov spoločnosťou Facebook, ďalšieho spracovania a používania údajov, ako aj práv používateľa a možností nastavenia na ochranu súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Facebook: https: //www.facebook.com/about/privacy/.


Twitter

Obsah a funkcie služby Twitter môžu byť integrované do našej online ponuky. Ponúka ich spoločnosť Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty, a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia na obsah reagovať. Ak sú používatelia členmi Twitteru, Twitter môže priradiť prístup k obsahu a funkciám príslušným používateľským profilom. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter: https: //twitter.com/de/privacy.

Spoločnosť Twitter je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield, a tak ponúka záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).


Instagram

Obsah a funkcie služby Instagram môžu byť integrované do našej online ponuky. Ponúka ich spoločnosť Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty, a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia na obsah reagovať. Ak sú používatelia členmi Instagramu, Instagram môže priradiť prístup k obsahu a funkciám príslušným profilom používateľov. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram: http: //instagram.com/about/legal/privacy/.


Pinterest

Obsah a funkcie služby Pinterest môžu byť integrované do našej online ponuky. Ponúka ich spoločnosť Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty, a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia na obsah reagovať. Ak sú používatelia členmi Pinterestu, Pinterest môže priradiť prístup k obsahu a funkciám príslušným profilom používateľov. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest: https: //about.pinterest.com/de/privacy-policy.


Xing

Obsah a funkcie služby Xing môžu byť integrované do našej online ponuky. Ponúka ich spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty, a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia na obsah reagovať. Ak sú používatelia členmi Xing, Xing môže priradiť prístup k obsahu a funkciám príslušným používateľským profilom. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Xing: https: //www.xing.com/app/share?op=data_protection.


LinkedIn

Obsah a funkcie služby LinkedIn môžu byť integrované do našej online ponuky. Ponúka ich spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty, a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia na tento obsah reagovať. Ak sú používatelia členmi LinkedIn, LinkedIn môže priradiť prístup k obsahu a funkciám k príslušným profilom používateľov. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Spoločnosť LinkedIn je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active).


Vimeo

Videá z platformy "Vimeo" môžu byť tiež integrované do našej webovej stránky. Ponúka ich spoločnosť Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Zásady ochrany osobných údajov: https://vimeo.com/privacy.


Youtube

Videá z platformy YouTube môžu byť tiež integrované do našej webovej stránky. Ponúka ich spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Ochrana osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Vaše práva

V zásade máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, zrušenie a námietku. Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov je v rozpore so zákonom o ochrane údajov alebo boli vaše práva na ochranu údajov porušené iným spôsobom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. V Rakúsku je to úrad na ochranu údajov.

Kontaktovať nás môžete na týchto kontaktných údajoch:

Turistická kancelária Podersdorf am See
Hlavná ulica 4-8
A-7141 Podersdorf am See
+43 (0)2177 2227
info@podersdorfamsee.at

Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Turistická kancelária: 0043 21772227